Uitdagingen voor de geostrategie in 2024

Op 24 april 2024 organiseerde de Universitaire Stichting, in samenwerking met de Koninklijke Militaire School en het Egmont Instituut, een debat (N/F) over de uitdagingen voor de geostrategie en de wereldorde in het internationale verkiezingsjaar 2024. De sedert 2022 aan gang zijnde oorlog in Oekraïne stelt ons voor zeer grote geostrategische uitdagingen. Ook worden in 2024 in meer dan 50 landen verkiezingen gehouden, in het bijzonder in Europa, de Verenigde Staten en Rusland, komt er een nieuwe leiding voor de NAVO en voor Europa. Welke zijn de voornaamste uitdagingen waarmee onze wereld moet omgaan?  Hoe gaan we vanuit militair oogpunt en vanuit politiek oogpunt met deze uitdagingen om? Deze zeer belangrijk problematiek werd ingeleid vanuit militair oogpunt door Luitenant-kolonel Tom Simoens, professor Geschiedenis KMS, en Kolonel SBH Peter Philipsen, militair docent KMS, en vanuit politiek-strategisch oogpunt door Ambassadeur Ghislain D’hoop, Buitenlandse Zaken. Moderator van het debat was divisie-admiraal Yves Dupont, commandant van de KMS.

Het debat werd gevolgd door een receptie.

De sprekers

Luitenant-kolonel Tom Simoens is professor Geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. Hij plaatst de geopolitieke uitdagingen in een historische context en een bredere perspectief sedert 1945 en bespreekt de vraag of we werkelijk te doen hebben met een historisch keerpunt.

Kolonel stafbrevethouder Peter Philipsen, militair docent aan de Koninklijke Militaire School, plaatst de huidige uitdagingen in een bredere militaire context.

Ambassadeur Ghislain D’hoop is een senior diplomaat, die in zijn 40-jarige carrière diverse leidinggevende functies heeft opgenomen (Buitenlandse Zaken, koninklijk raadgever, ambassadeur in Berlijn, voorzitter VN commissie Drugs, vice-voorzitter IAEA Board) en thans wnd. Directeur-Generaal voor Multilaterale aangelegenheden en Globalisatie is op het Ministerie Buitenlandse Zaken.