Wetenschappelijke activiteiten

  • Het volledige programma van onze activiteiten online
  • Biermans-Lapôtre, een internationale residentie
  • All you have to know about our ethical forums

Sinds haar oprichting heeft de Universitaire Stchting ondersteuning verleend aan het wetenschappelijk onderzoek. De manier waarop deze steun wordt gerealiseerd, heeft zich in de loop der jaren aangepast, omdat de Universitaire Stichting complementair tracht te zijn met andere actoren: de overheid, het FWO, ...

Thans is de Universitaire Stichting actief op volgende domeinen:

  • het verlenen van financiële steun voor de publicatie van wetenschappelijke boeken, artikelen en tijdschriften,
  • het organiseren van wetenschappelijke colloquia zoals het Ethisch Forum en ReBel,
  • het ter beschikking stellen van faciliteiten voor wetenschappelijke en academische activiteiten georganiseerd door externe instellingen,
  • Fonds Herpels: financiële steun aan de universiteiten om activiteiten te organiseren voor het stimuleren van de toegang tot de universiteiten voor jongeren uit minder begoede milieus,
  • andminstratieve behandeling van de aanvraagdossiers voor de Stichting Biermans-Lapôtre voor studie- of onderzoeksverblijf in de Cité Universitaire te Parijs.


De Universitaire Stichting subsidieert wetenschappelijke tijdschriften die uitgegeven worden op initiatief van Belgische onderzoeksgroepen. De subsidies worden toegekend voor een periode van drie jaar. De aanvragen voor de nieuwe periode (2023-2025) worden ingewacht vóór 15 april 2022. Meer informatie over de reglementering en over de modaliteiten voor het indienen van aanvragen is beschikbaar op de geëigende website. Een overzicht van de thans gesubsidieerde tijdschriften kan verkregen worden door deze link te klikken .Read more

 

De tweejaarlijkse prijs Fernand Collin voor Recht 2020 wordt toegekend aan Dr. Tim OPGENHAFFEN voor zijn werk Vrijheidsbeperkingen in de zorg, uitgegeven bij de uitgeverij Intersentia te Antwerpen in 2020 (XX + 958 p.). Dit boek is de handelseditie van het proefschrift waarmee de heer OPGENHAFFEN in 2019 aan de KU Leuven promoveerde tot doctor in de rechten. Professor Johan Put was promotor van dit proefschrift.

De prijs werd plechtig uitgereikt door Prof. Van Oevelen, juryvoorzitter, op woensdag 8 september 2021 in de Universitaire Stichting.Read more

 

Om het publiceren van wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschrfiten, waarvan de voertaal meestal het Engels is, te stimuleren, en ook de publicatie van van wetenschappelijke werken in een internationle taal te bevorderen, kan de Commissie Publicaties en Subsidies van de Universitaire Stichting een toelage toekennen voor het (gedeeltelijk) dekken van de kosten voor het taalkundig nazicht en vertaling van de manuscripten. Voor de indiening van aanvragen en het overeenstemmende reglement verwijzen we naar het online indiensysteem.Read more

De Universitaire Stichting verleent subsidies om bij te dragen in de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken: boeken, tijdschriften, artikelen, die het wetenschappelijk onderzoek in ons land in de kijker zetten.
De l
ijst van de gesubsidieerde publicaties staat online. Voor de recent gesubsidieerde werken (boeken, artikelen, tijdschriftenvindt u alle bibliografische informatie  Ook een lijst van vroeger gesubsidieerde werken is beschikbaar.Read more