Verblijf in Biermans-Lapôtre

Toelatingsvoorwaarden : http://www.fbl-paris.org/fr/#
 
   

Lang verblijf (> 93 dagen)
Studenten

 • ten minste het niveau Bac+3 of gelijkgesteld hebben behaald, d.w.z. een academische graad of titel hebben behaald die overeenstemt met de eerste cyclus van het universitair of gelijkgesteld onderwijs; zonder houder te zijn van een doctoraat
 • het bewijs van inschrijving kunnen voorleggen voor een tweede of derde cyclus in een universiteit of instelling voor hoger onderwijs in Parijs; of in een privé instelling van hoger onderwijs herkend door de Franse Staat;
 • de kunstenaars, van wie de diploma’s normaal gezien niet erkend zijn door de Staat, kunnen aanvaard worden zodra hun te bekomen diploma na 3 jaar hoger onderwijs behaald wordt. Dit diploma dient afgeleverd te worden door een algekend en erkend instituut.
 • ook de top-sporters moeten tegelijkertijd ingeschreven zijn in een instituut voor hoger onderwijs

algemeen, als de kandidaat nog geen 30 jaar oud is, zal hij beschouwd worden als student in initiële opleiding, als de kandidaat meer dan 30 jaar oud is, zal hij beschouwd worden als student in “service-training”;

 • zich ertoe verbinden ten minste vier opeenvolgende maanden van het academiejaar (1 september-30 juni) in de C.I.U.P. te verblijven.
 • de totale duur van een verblijf als student in de C.I.U.P. is maximaal drie academiejaren.

Vorsers/postdoctorandi

 • houder zijn van een universitair doctoraat en ten minste drie jaar voor het aangevraagde verblijf niet als residerende student in de C.I.U.P. verbleven hebben;
 • ingeschreven zijn voor een postdoctoraal project in een Parijse universiteit (Parijs, Créteil of Versailles) of in een wetenschappelijke instelling die erkend is door de Ministeries van Nationale Opvoeding, van Wetenschappelijk onderzoek of van Industrie of nog door een ander ministerie;
 • zich ertoe verbinden ten minste drie opeenvolgende maanden in de C.I.U.P. te verblijven. De totale duur van een verblijf als postdoc in de C.I.U.P. is maximaal twee jaar.

Stagiairs

 • een bewijs van twee jaar beroepsactiviteit in het domein van zijn studie kunnen voorleggen;
 • een bewijs voorleggen van stage, onderwijs of wetenschappelijk onderzoek in een instelling voor hoger onderwijs of wetenschappelijk onderzoek of in een bedrijf van de Parijse regio;
 • zich ertoe verbinden ten minste drie opeenvolgende maanden in de C.I.U.P. te verblijven;
 • De totale duur van een verblijf (van datum tot datum) als stagiair in de C.I.U.P. is maximaal twee jaar.

Kort verblijf (< 94 dagen)
Wie graag in de Stichting wil verblijven voor een duur van minder dan 94 dagen in het kader van een universitaire activiteit, wetenschappelijk onderzoek, een seminarie, een conferentie, een taal- of andere stage, moet zich inschrijven via de webstek van de C.I.U.P.

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • een universitaire of gelijkgestelde opleiding volgen of gevolgd hebben;
 • het bewijs voorleggen van een inschrijving voor een universitaire stage, een congres, voor een cursus of examens aan een Parijse universiteit of een andere instelling voor hoger onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. Het verblijf wordt toegekend voor een periode van één overnachting tot maximaal drie maanden, behalve grondig gemotiveerde uitzonderingen.

Groepen
In de loop van het academiejaar herbergt de Stichting Biermans-Lapôtre ook groepen voor een kort verblijf (< 94 dagen) van universitaire, taalkundige of culturele aard. Om de beschikbare plaatsen te kennen, graag een e-mail naar courtsejour@fbl-paris.org met opgave van:

 • de precieze data en de reden van het verblijf
 • het gewenste aantal kamers/studio's

Alle deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn en houder van een geldig identiteitsbewijs of paspoort.
Toelatingsprocedure
Alvorens elke aanvraag, dient u zich in te schrijven op de website van de CIUP.
Aanvragen van Belgische studenten voor een lang verblijf dat in het eerste semester van het academiejaar van start gaat, moeten worden gericht voor midden juni aan de:
UNIVERSITAIRE STICHTING
Egmontstraat 11
B-1000 BRUSSEL
Tel : 00 322/545.04.00
Fax : 00 322/513.64.11
FBL-dossier@universityfoundation.be
Als uw kandidatuur wordt geaccepteerd, ontvangt u aan het begin van de maand juli een bevestigingsmail. (Kijk na of de mail niet als SPAM aankomt.) 
Aanvragen voor een lang verblijf dat in het tweede semester of in de loop van het academiejaar van start gaat, moeten uitsluitend voor eind oktober per e-mail worden gericht aan: 
STICHTING BIERMANS-LAPOTRE
9 A Boulevard Jourdan
F - 75014 PARIS
Tel : 00 33 01 40 78 72 00)
Fax : 00 33 01 45 89 00 03
admin@fbl-paris.org
Aanvragen voor een kort verblijf moeten uitsluitend per e-mail worden gericht aan: 
FONDATION BIERMANS-LAPOTRE
9 A Boulevard Jourdan
F - 75014 PARIS
Tel : 00 33 01 40 78 72 00)
Fax : 00 33 01 45 89 00 03
courtsejour@fbl-paris.org
 
Tarieven
Men kan de verschillende tarieven raadplegen op onderstaande links.