Welkom in Antwerpen? Het Antwerpse vreemdelingenbeleid, 1830 – 1880

Publication type: 
Book
Author(s): 
Ellen DEBACKERE
Citation: 

Debackere, E. (2020) Welkom in Antwerpen? Het Antwerpse vreemdelingenbeleid, 1830 – 1880. Universitaire Pers Leuven.

Description: 

Fascinerend onderzoek dat het vreemdelingenbeleid vroeger en vandaag kadert. In de negentiende eeuw bloeide de haven van Antwerpen en dat leidde tot een groeiende aantrekkingskracht op zowel internationale immigranten alsook werkmigranten uit andere hoeken van het land. In dit boek wordt onderzocht hoe de stad Antwerpen omging met buitenlandse nieuwkomers in een periode waarin niet enkel het aantal migratiebewegingen steeg, maar waarin ook de inmenging van de centrale staat alsmaar toenam. Na de onafhankelijkheid van België was de medewerking van de lokale bestuursniveaus aan het vreemdelingenbeleid geen evidentie: de meeste steden in de Zuidelijke Nederlanden hadden van oudsher een sterke traditie van politieke autonomie opgebouwd. Deze studie toont aan hoe de prioriteiten van het stedelijke vreemdelingenbeleid verschilden van die van de nationale staat, en hoe de stad het beleid ten aanzien van buitenlandse nieuwkomers soms bewust selectief toepaste. Het zijn tendensen die ook in de eenentwintigste eeuw nog actueel zijn en die het vreemdelingenbeleid - zowel vroeger als vandaag - vorm geven.

 

Year of publication : 
2020
Publisher: 
Universitaire Pers Leuven
Reference number: 
ISBN: 978 94 6270 214 1