IMI VZW

IMI is een onafhankelijke non-profit organisatie met werklocaties in Brussel, Hamburg, en Amsterdam en richt zich op het aantonen dat de ontwikkeling van diverse soorten infrastructuur kan samengaan met natuurbescherming en milieudoelen.
 
IMI heeft twee belangrijke hoofd-activiteiten:

- Het initiëren en ontwikkelen van Europese samenwerkingsprojecten, gericht op het demonstreren dat economische ontwikkeling samen kan gaan met het verbeteren van de toestand van natuur en milieu.

- Het verlenen van advies ten aanzien van natuurbeschermingswetgeving en geintegreerde beheersplannen voor de besluitvorming, implementatie, vergunningverlening en ontwikkeling van infra-projecten als maritieme infrastructuur, visserij, kustverdedigingswerken, hernieuwbare energie, energievoorzieningsnetwerken en kustplannen. Dit advies is meestal bestemd voor projectorganisaties of overheidsorganisaties en wordt gegeven vanuit een neutraal perspectief, in samenwerking met natuur- en milieu belangenorganisaties.

Een aanvullende specialisatie van IMI is gericht op grensoverschrijdende problematiek ten aanzien van de kaderrichtlijn water, Natura 2000 en integrale beheersplannen.

Contact: 
Institute for Infrastructure, Environment and Innovation Please contact us via info@imieu.eu,